park olimpijski logo 3Inspirując się najlepszymi wzorcami zagranicznymi – Central Park w Nowym Jorku,  Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Formii we Włoszech oraz Ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny w Malmo w Szwecji, pragniemy stworzyć w oparciu o tereny Olimpii Poznań Park Olimpijski Golęcin. Stanie się on wzorcowym przykładem nowego sposobu animowania, funkcjonowania i finansowania przedsięwzięć sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych na skalę krajową. Działania te mają uaktywnić  ruchowo dzieci, młodzież i dorosłych tworząc szerokie zaplecze społeczne związane z promocją zdrowego stylu życia, wykorzystując potencjał know-how lekkiej atletyki, tenisa i triathlonu.

Synergia między szeroką bazą dzieci i młodzieży a sportem profesjonalnym wymaga stworzenia miejsca sprzyjającego długofalowemu rozwojowi sportowemu. Park Olimpijski Golęcin w oparciu o Polski Związek Lekkiej Atletyki będzie oferował specjalistyczne szkolenie zawodników na każdym etapie drogi sportowej, zapewniając jednocześnie opiekę medyczną, dietetyczną i rehabilitacyjną, na najwyższym europejskim poziomie.

Jednocześnie, bazując na szerokim porozumieniu społecznym, dążymy do stworzenia atrakcyjnej oferty z zakresu rekreacji ruchowej adresowanej do mieszkańców miasta Poznania.

Park Olimpijski Golęcin wykorzystując naturalną lokalizację i odpowiadając na prozdrowotne i proekologiczne wyzwania XXI wieku ma szansę stać się wzorcowym ośrodkiem sportowo-rehabilitacyjno-medycznym. Beneficjentami programu w naturalny sposób będą wszyscy mieszkańcy a Park Olimpijski Golęcin stanie się wizytówką Poznania w skali europejskiej.