TOWARZYSTWO SPORTOWE OLIMPIA

Towarzystwo Sportowe OLIMPIA wobec nieuchronnego zrzeczenia się trwałego zarządu przez Komendę Policji prowadzi od 2011 roku restrukturyzację. Mając na celu zachowanie trwałych sportowych elementów na Golęcinie, czyli lekkiej atletyki, tenisa oraz adaptując do projektu inne sporty tworzymy nową formułę funkcjonowania pod nazwą Park Olimpijski Golęcin. Odpowiadając na wyzwania XXI wieku związane z opieką zdrowotną, oświatą i ekologią szukamy nowej formuły dla sportu amatorskiego, wyczynowego oraz rekreacji.

W ramach restrukturyzacji do zarządu TS OLIMPIA weszły osoby trwale związane ze sportem, znające jego realia i potrzeby oraz z wizją w jaki sposób realizować cele. Olimpia Poznań jako marka z imponującym dorobkiem sportowym, rozpoznawalna na arenie krajowej i zagranicznej, mimo niekorzystnych konotacji związanych z poprzednim zarządem i nadzorem Policji nie powinna zniknąć ze sportowej mapy Poznania.

Strategiczne cele Towarzystwa Sportowego OLIMPIA zogniskowano wokół szerokiego porozumienia sportowego i społecznego. Podstawą tych działań są wspólne plany z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Polskim Związkiem Tenisa oraz podmiotami biznesowymi.

Rok 2013 przyniósł długo oczekiwany przez wszystkich koniec działalności TS Olimpia na Golęcinie. Miasto przejęło te wspaniałe tereny sportowo-rekreacyjne, a zarządzanie objął POSiR, którego plany dot. tych terenów ogniskują się wokół odbudowy stadionu żużlowego i programu komercyjnego KJK Consulting.

Plany związane z utworzeniem na tym terenie tzw. Parku Olimpijskiego Golęcin, z rozwojem lekkiej atletyki w oparciu o Ośrodek Szkolenia Mistrzowskiego PZLA, zawarte w  tworzonym od dwóch lat przez środowiska sportowe programie, przechodzą do historii.

Towarzystwo Sportowe Olimpia w 2014 swoją aktywność sportową będzie koncentrowało w oparciu o położony w centrum miasta kompleks przy ul.Taborowej 1 – Centrum Sportu i Rekreacji Olimpia.

Rok 2014 to dla TS Olimpia wznowienie działalności Sekcji Triathlonowej, uaktywnienie Sekcji Pływackiej oraz powołanie sekcji sportów walki Kendo.

Rok 2014 to ścisła współpraca z wyodrębnionym w 2011 z TS Olimpia klubem lekkoatletycznym SL Olimpia Poznań oraz plany związane z powołaniem Ośrodka Skoku o Tyczce Olimpia.

Rok 2014 to ścisła współpraca z Akademią Judo, jednym z najlepszych klubów w Wielkopolsce, w zakresie rozwoju judo i animacji Sali Judo jako Centrum Sportów Walki – judo, kendo,brazylijskie jj.